I’m not this body,

I’m not this skin,

I am the Soul

that lives within…


Всички ние сме Духовни същества. И в тази пространствено-времева Реалност преминаваме през човешки преживявания. Сънуваме с отворени очи живота си. Творим. Учим. Надграждаме. Действаме. Усещаме. Свързваме се. Осъзнаваме. Себе си. Същността си. Произходът си. Всички ние като цяло и всеки един по отделно и по собствен начин търси Смисъла. На съществуването си. Мисията и пътя си. Дълбокият смисъл на "Тук и Сега"... Мечтах "Огнищѣто". После то се материализира. Благодаря на всички, които му помогнаха да се роди. И на всички които продължават да помагат то да съществува. В неговото пространствено-времево поле се случват чудеса. Тук си помагаме. Подкрепяме се. Преодоляваме препятствията. Тук сме заедно. Откриваме и вървим по Пътят си - към личностна реализация и Духовно израстване. Тук споделям опита и знанията си, но и се уча. От всички, с които Съдбата ме среща. Вярвам, че няма случайности. Благодаря на тези, които са били, са и ще бъдат докоснати от енергията на "Огнищѣто" Веси - Атма Сундари ,


Как планетите в зодиака ни се проявяват в нас?
16th Jan 2021

Слънце

Слънцето - това е вашето съзнание и вашият дух, вашият характер, индивидуалност и решенията, които взимате.

16th Jan 2021

Луна

Луната това са вашите потребности, вашият инстинкт за безопасност, вашето поведение и вкусове, начинът, по който отразявате околния свят.

16th Jan 2021

Меркурий

Меркурий е планетата, чрез която комуникираме,, начинът, по който се изразяваме. За да проявите във външния свят това, което е във вас, ви е необходим Меркурий.

16th Jan 2021

Венера

Венера играе значителна роля в партньорските взаимоотношения. В най-добрата ѝ светлина се проявява като хармония, любов и споделеност.

16th Jan 2021

Марс

Марс това е вашият енергиен двигател, стремежът към самостоятелност и независимост. Марс е вашата воля и заедно с Меркурий създава външната случваемост на нещата.

Независимо дали вярвате в това или не, вие имате духовен водач - ангел пазител, който ви помага и ви превежда през този живот.