ХАРМОНИЧНА ПРОЯВА НА БАЛАНС МЕЖДУ ВЕНЕРА И МАРС


Един от основните Вселенски Закони е Законът за Баланса. Той е ненарушим. Вселената винаги се стреми към баланс. И винаги го постига. Дори когато действащите сили са дисхармонични. Защото балансът е неутрален – ако едната страна увеличи влиянието си, другата автоматично ще намали своето и те пак ще са в баланс. Хармонията изисква двете влияния с различен поляритет да са допълващи и подкрепящи се и никое да не доминира. Това важи за всичко, за всяко проявление на Творението. И тъй като външната проява е отражение на вътрешното състояние, липсата на хармония между мъжкото и женското начало, води до явна дисхармония в живота ни. Вътрешното нехармоничното взаимодействие на принципите, които Венера и Марс представляват, има много и различни външни проявления. 
За голяма част от тях ние сме осъзнати и работим (или не) в посока хармонизиране. Но има и някои не толкова лесно видими състояния, свързани с този проблем. В тази връзка, искам да обърна внимание на нещо по-специфично. 
Става дума за баланса между желания (стремежи) и възможности (потенциал). Марс (Кулата от картите Таро), като сигнификатор на инстинктивната ни природа, съдържа в себе си силата и потенциала за разгръщане, действие, проява и реализация във външния свят ( възможностите ни). 
Венера (Императрицата ), като сигнификатор както на креативната женска природа, така и на правото ни на избор - допуска или НЕ допуска потенциала да се развие (желанията ни) по позитивен начин . Разбира се, всичко това тече на дълбоко, подсъзнателно ниво.... 
Хармоничната проява на баланс между двете противоположни енергии позволява по креативен начин да проявим потенциала си, да го материализираме във физическият свят. Липсата на хармония създава усещането, че никога не успяваме да се реализираме по подобаващ начин, все нещо се обърква или не достига, нещо ни пречи и ние все не успяваме. Или пък живеем с усещането, че нямаме право да получаваме, че сме ограничени или не заслужаваме. В крайна сметка всички прояви на нехармонична връзка Венера/Марс създават в повечето случаи необяснимо вътрешно напрежение и чувство на дълбоко неудовлетворение. Често сме „изчерпани“, тревожни или изнервени. Външните обстоятелства, енергии, настроения силно ни влияят и ние обикновено губим „центрирането „ и заземеността си. В по-тежките случаи всичко това води до депресия. Казано по друг начин – чувстваме се нещастни. Много често причините за дисхармонична проява се коренят в дълбокото подсъзнателно ниво, там където се свързваме с родови модели или с такива от колективното Несъзнавано.
Заради подобни ограничения ние на подсъзнателно ниво НЕ допускаме потенциала ни да се разгърне по креативен начин, дори напротив – той може да работи в посока саморазрушение...... 
Преодоляването или промяната на подсъзнателни ограничения се случва изключително трудно, ако работим единствено на съзнателно ниво. В повечето случаи има нужда от работа и на по-дълбоко ниво – със специфични медитации ( за вътрешния Водач), регресии, констелации и/ или други форми на енергийна терапия. 
Разбира се, първо и основно правило за решаване на проблема е да го разпознаем. Когато причините за появата му станат видими, вече сме извървели по-дългата част от пътя към неговото разрешаване