Какво е Астрология и какъв е смисълът й за човека

No automatic alt text available.

Астрологията е Път за личностно и духовно израстване! 💫
"Астрологията произхожда от първата култура, зачената е с първата раса, която е съществувала на Земята , в предисторически времена. Астрологията е физиология на човешката душа....
Планетите, изобщо небесните тела, са центрове, от които излизат грамадни енергии във всички посоки и на това се основава тяхното значение. Има особени положения, важни моменти в живота, които се определят от положението на планетите, Слънцето и звездите.
Писанието казва: ‚Буквата умъртвява, а Духът оживотворява‘ Астрологията, ако се изучава буква по буква, умъртвява, а като наука за Духа е важна. Разумното начало създаде принципите и законите и човек трябва да се учи от тях. В астрологията са изгубени известни ключове..... „
из „КОСМОС“ на Петър Дънов